'; exit; } if(isset($_GET['id']))$id=$_GET['id']; if(isset($id)) $url_aktu=trim($id, '/'); $dbc = new PDO('sqlite:db.sqlite'); //tagi $i=0; $k=0; $subtitle=''; $losowe_glowna=''; $rows = $dbc->query("Select subtitle from record"); while($record = $rows->fetch()){ //dzielenie na nowe slowa w zaleznosci od dlugosci $tytul=trim(trim($record['subtitle'])); $ilosc_spacji=substr_count($tytul, ' '); $losowe_glowna[$k]=$tytul; $k++; if($ilosc_spacji==0){ $subtitle[$i]=$tytul; $i++; } else if($ilosc_spacji==1){ $temp=explode(' ', $tytul); $subtitle[$i]=$temp[0]; $i++; $subtitle[$i]=$temp[1]; $i++; } else if($ilosc_spacji==2){ $temp=explode(' ', $tytul); $subtitle[$i]=$temp[0].' '.$temp[1]; $i++; $subtitle[$i]=$temp[1].' '.$temp[2]; $i++; } else if($ilosc_spacji==3){ $temp=explode(' ', $tytul); $subtitle[$i]=$temp[0].' '.$temp[1].' '.$temp[2]; $i++; $subtitle[$i]=$temp[1].' '.$temp[2].' '.$temp[3]; $i++; $subtitle[$i]=$temp[1].' '.$temp[2]; $i++; } else if($ilosc_spacji==4){ $temp=explode(' ', $tytul); $subtitle[$i]=$temp[0].' '.$temp[1].' '.$temp[2]; $i++; $subtitle[$i]=$temp[1].' '.$temp[2].' '.$temp[3]; $i++; $subtitle[$i]=$temp[3].' '.$temp[4].' '.$temp[5]; $i++; $subtitle[$i]=$temp[2].' '.$temp[3]; $i++; } else if($ilosc_spacji==5){ $temp=explode(' ', $tytul); $subtitle[$i]=$temp[0].' '.$temp[1].' '.$temp[2]; $i++; $subtitle[$i]=$temp[1].' '.$temp[2].' '.$temp[3]; $i++; $subtitle[$i]=$temp[3].' '.$temp[4].' '.$temp[5]; $i++; $subtitle[$i]=$temp[4].' '.$temp[5].' '.$temp[6]; $i++; } } $subtitle=array_unique($subtitle); $content_tag=0; if($id==''){ $rows = $dbc->query("Select * from record where id=1"); $record = $rows->fetch(); $title=ucfirst($record['subtitle']); $meta=$record['conent']; $content=str_replace(array('\r\n', '‘', '[URL]'), array("\r\n", '\'', $url), $record['content']); } else if(stristr($id, 'tag/')){ $url_aktu_temp=str_replace(array('tag/', '-'), array('', ' '), $url_aktu); $title=ucfirst($url_aktu_temp); $rows = $dbc->query("Select * from record where subtitle like '%$url_aktu_temp%'"); $content='

'.$url_aktu_temp.'

'; $content.="\r\n"; $content.="\r\n"; $k=0; while($record = $rows->fetch()){ $content.='

'.$record['subtitle'].'

'; $content.=substr($record['content'], 0, 500).'

'; $content.="\r\n"; $k++; } $content.="\r\n"; $content_tag=1; } else{ $rows = $dbc->query("Select * from record where url='$url_aktu'"); $record = $rows->fetch(); if($record==0){ $rows = $dbc->query("Select * from record where id=1"); $record = $rows->fetch(); } $id_temp=$record['id']; $title=ucfirst($record['subtitle']); $meta=$record['content']; $content=str_replace('\r\n', "\r\n", str_replace('[URL]', $url, $record['content'])); $rows = $dbc->query("Select * from record where id=$id_temp+1"); $record = $rows->fetch(); $next_title=$record['subtitle']; $next_url=$record['url']; $rows = $dbc->query("Select * from record where id=$id_temp-1"); $record = $rows->fetch(); $prev_title=$record['subtitle']; $prev_url=$record['url']; } //SELECT * FROM record where subtitle like '%cos%' $content=stripslashes(stripslashes($content)); if(empty($meta_description)) $meta_description='Home'; $meta=$meta_description.' | '.$title; $meta=stripslashes(stripslashes($meta)); ?> <?php echo $title; ?> | <?php echo $site_title; ?>